אליאנסטורי - סיפורים משנים היסטוריה


אלגרינה בן שימול, סנטור אדולף כרמיה, חכם נחום אפנדי, מאדאם אסתר פנסו, הם ארבעה מתוך אלפי נשים וגברים שפעלו כחלק מארגון 'אליאנס: כל ישראל חברים' במזרח התיכון, בצפון אפריקה, בארצות הבלקן וצרפת. תלמידים, מורים, מנהלים, מנהיגי קהילות וראשי הארגון יצרו מפעל חובק עולם ששורשיו נטועים בשנת1860 וענפיו מגיעים עד לימים אלה. אתר 'אלינסטורי - סיפורים משנים היסטוריה' מביא את הסיפור של הדמויות, הקהילות והארגון.

'אליאנס: כל ישראל חברים' (כי"ח) הוא ארגון חינוכי ישראלי, שנוסד בשנת 1860 בצרפת, וחולל שינוי עצום בעולם היהודי: הקמת 280 בתי ספר יהודיים מודרניים בארצות האסלאם, השכלה לנשים, הקמת מוסדות להכשרת עתודות מנהיגות מקומית - אנשי חינוך, מנהיגי קהילה ורבנים, החייאת השפה העברית, והקמת 'מקווה ישראל'. כל אלו היוו תשתית ליצירת דור משכיל ומודרני, המחובר למסורת יהודית פתוחה ומכילה, ואבן בניין בהקמת מדינת ישראל.


באתר נכתבו עשרות סיפורים עלילתיים שנערכו וצולמו לסרטים קצרים. כל סיפור חושף דמות, בית ספר וקהילה שהם חלק מהתצרף הגדול של ארגון 'כל ישראל חברים - אליאנס'. הסיפורים מעוגנים בעובדות היסטוריות שנאספו מתוך אלפי עדויות מכתבים, מסמכים ותמונות אשר תועדו בארכיון אליאנס בצרפת, באוטוביוגרפיות, בעיתונים, בספרי מסע, בדרשות ועוד. האתר מביא לצד הסיפורים רקע היסטורי אודות הקהילות, בתי הספר והדמויות ופריסה גאוגרפית של הארצות בהם התרחשו.


היום בישראל, 'כל ישראל חברים' מעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מטפח יהדות ישראלית מחברת, ויוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפת.
'כל ישראל חברים' יוזם תכניות התערבות והעצמה בבתי ספר ובקהילה, ומכשיר עתודות חינוכיות ומנהיגות מקומית כאמצעי לשינוי חינוכי-חברתי בר קיימא. מתוך תפישה כוללת של חיבורים בין הישגים לימודיים לתהליכי זהות, 'כל ישראל חברים' מנכיח מסורת יהודית מגוונת, מכילה ומחברת.

בראש 'כל ישראל חברים' עומדת מנהיגות מתנדבת מהארץ ומצרפת, ובראשם מר סם פינטו. 'כל ישראל חברים' פועל בתמיכת פילנתרופים, פדרציות יהודיות וקרנות מהארץ ומחו"ל, ובשותפות מדינת ישראל - משרדי הממשלה, מוסדות ורשויות מקומיות; רשתות חינוך וארגוני מגזר שלישי; מחלקות חינוך, וצוותי חינוך בכל רחבי הארץ.
כל ישראל חברים פועל בקרב: 32,000 תלמידים, 4,200 מורים, 125 בתי ספר, ב-70 רשויות.

ארגון 'כל ישראל חברים' הוא היזם של הפרויקט, עמל על איסוף המידע ההיסטורי, ביצוע התחקיר, כתיבת הסיפורים ויצירת הסרטים.
כל הזכויות על הסיפורים והסרטים שייכים ל'כל ישראל חברים'