• בי
  • בי
  • אליאנס, סלוניקי יוון 1940
  • טריפוליטניה 1912
  • תורה ומלאכה 1890
  • מורים ישראלים מבקרים במצרים 1930
  • אליאנס אלג'יר - כיתה
  • אדולף כרמיה
  • בית ספר חאלב 1912
  • בי
  • הלווית מאדאם פנסו ביירות לבנון 1950
  • שער הכניסה למקווה ישראל
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13